ΦΟΡΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
( Άρθρου 4 Νόμου 2251/1994)

ΠΡΟΣ:την εταιρεία με την επωνυμία «Κουσης Γεωργιος» και το διακριτικό τίτλο «Shinefashion», που εδρεύει στην οδό Αναγεννήσεως 26 & Σανταρόζα 2,Θεσσαλονικη,ΤΚ 54627, στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 028999068 / Δ.Ο.Υ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ),  Τηλ. 2310-550856, email info@shinefashion.gr .
  δηλώνω και γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβασή πώλησης των ακόλουθων αγαθών που παραγγέλθηκαν στις
//
Ημερομηνία παραγγελίας των προϊόντων
//
Ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων
Παρακαλούμε συμπληρώστε τους λόγους επιστροφής και τους κωδικούς των προιόντων που παραγγείλατε

Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

  • Ασκώ το σχετικό δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. 
  • Ότι τα προϊόντα και βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, ή υποστεί οποιαδήποτε φθορά ή ζημία.